Novinky

Program EU4Health otevřel první výzvy na ochranu zdraví

19.10.2021

Nový program EU4Health, který je zaměřen na ochranu zdraví obyvatel EU a boj s pandemií COVID-19 vyhlásil první výzvy v novém programovém období.

Balíček 13 výzev je zaměřen na výzkum a inovace v různých oborech zdravotnictví. Jedná se o granty na podporu vzdělávacích aktivit a šíření dobrých praktik, podpora zdravého životního stylu,  shromažďování údajů s cílem vyhodnotit terapie uplatňované v oblasti asistované reprodukce a hematopoetických kmenových buněk, přístupu k očkování proti lidskému papilomaviru, zavádění osvědčených postupů v komunitních službách zaměřených na HIV, AIDS, tuberkulózu, virovou hepatitidou a sexuálně přenosné infekce, řešení problémů duševního zdraví během COVID-19, rozvoj pilotního projektu ekosystému a infrastruktury EU na sekundární využití zdravotních údajů pro výzkum, tvorbu politik a regulační účely.

6 výzev je určeno na podporu boje s rakovinou – prevence rakoviny, diagnostika rakoviny a veřejně dostupná léčba, IT podpora při změně užívání léků na léčbu rakoviny, snižování rakoviny jater a žaludku způsobené infekcemi, mapování kapacit a možností EU pro léčbu rakoviny, síť komplexních center pro léčbu rakoviny, chytrá karta/aplikace pro vyléčené pacienty, která zlepší následnou péči i výzkum.

Všechny výzvy mají uzávěrku 25. ledna 2021.

Přehled výzev je zveřejněn níže. Pro další podrobnosti kontaktujte Bruselskou linku.

Přehled výzev (v anglickém znění):

 1. Action grants supporting training activities, implementation, and best practices
 2. Action grants for the initiative ‘HealthyLifestyle4All’: promotion of healthy lifestyles
 3. Action grants to organise and collect data to understand the safety, quality and efficacy of therapies applied in the field of assisted reproduction and based on haematopoietic stem cells
 4. Action grants to support the implementation of best practices in community-based services for the human immunodeficiency virus (HIV) infection and acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), tuberculosis, viral hepatitis and sexually transmitted infections
 5. Action grants for developing a pilot project for an EU infrastructure ecosystem for the secondary use of health data for research, policy-making and regulatory purposes
 6. Action grants to support implementation of best practices on the ground with direct impact on the effort to tackle mental health challenges during COVID-19
 7. Action grants to support actions to improve access to human papillomavirus vaccination
 8. Action grants boosting cancer prevention through the use of the European Code against Cancer and other concerted actions
 9. Action grants for ‘Cancer Diagnostic and Treatment for All’ including ‘Genomic for Public Health’
 10. Action grants for the Computer-aided Drug Repurposing for Cancer Therapy Project
 11. Action grants to reduce liver and gastric cancers caused by infections
 12. Action grants for ‘EU Cancer Treatment Capacity and Capability Mapping’ project – Network of Comprehensive Cancer Centres
 13. Action grants to create a ‘Cancer Survivor Smart Card’
Zpět na výpis novinek