Novinky

Program EUCF připravuje poslední výzvu pro udržitelnou energetiku měst

25.05.2022

Nástroj pro evropská města – European City Facility (EUCF) poskytuje municipalitám konzultační podporu a granty do výše 60 000 EUR na přípravu investičních koncepcí a strategických projektů v oblasti udržitelné energetiky.  Tyto koncepce musí vycházet ze schválených Akčních plánů pro udržitelnou energii a klima (Energy and Climate Action Plan/SECAP), nebo obdobného závazného plánu.

Mezi činnosti, které lze financovat, patří projektová dokumentace, studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, marketingové studie, finanční analýzy apod.

Oblasti podpory:

  • zlepšení účinnosti zařízení / vývoj a využívání integrovaných obnovitelných zdrojů budov – veřejné, obytné budovy a terciární (mimo obecní) budovy,
  • modernizace dálkového vytápění nebo přechod na obnovitelné zdroje,
  • chytré sítě (smart grids),
  • udržitelné městská mobilita (např. veřejná doprava, dobíjecí stanice atd.)
  • inovativní energetická infrastruktura (např. občanská energetická společenství,
  • inovativní přístupy k veřejnému osvětlení, čistírny odpadních vod atd.).

Je možné realizovat projekty také v dalších odvětvích, pokud spadají do oblasti udržitelné energetiky.


EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech, jako je výroba ropy a zemního plynu, tradiční plynová infrastruktura, technologie výroby energie s emisemi skleníkových plynů nad 250 g CO2 na kWh vyrobené elektřiny a velkokapacitní vytápění na bázi neupravené ropy, zemního plynu, uhlí, nebo rašeliny.


Poslední (4.) výzva bude vyhlášena 9. června 2022  a uzávěrka žádostí o podporu je 30. září 2022.

Více informací:

EUCF – Home (eucityfacility.eu)

EUCF – 4th Call (eucityfacility.eu)

EUCF_4th_CALL_DOCUMENT-1.pdf (eucityfacility.eu) (výzva podrobně)

Zpět na výpis novinek