Novinky

Program Evropské investiční banky ELENA podporuje udržitelnou energetiku a inovativní městskou dopravu

12.01.2021

Evropská investiční banka (EIB) prostřednictvím programu ELENA (European Local ENergy Assistance) podporuje přípravu velkých neziskových projektů (nad 30 MEUR).

Granty max. do výše 90 % způsobilých nákladů jsou určeny na technickou asistenci při přípravě investic do obnovitelných energií, zvyšování energetické účinnosti. Grantová podpora se vztahuje na: technické studie, energetické audity, business plány a finanční poradenství, právní poradenství, příprava tendrů, projektové řízení, propojování projektů.

Implementace projektu musí být realizována do 3 let v případě zvyšování energetické účinnosti (vč. rezidenčních projektů); do 4 let v případě městské dopravy a mobility.

Cílové skupiny žadatelů:

Veřejný sektor: členské země EU; vládní organizace; regionální, místní a městské úřady; veřejné korporace; finanční instituce

Soukromý sektor (ale neziskové projekty): soukromé subjekty, které plánují rozvoj a podporu těchto investic (asociace, sdružení soukromých a veřejných subjektů, banky apod. Další soukromé asociace (např. asociace pro sociální bydlení, sdružení vlastníků bytů).

3 podporované sektory:

1.Energetická účinnost

ELENA podporuje přípravu projektů, které zlepšují energetickou účinnost a využití obnovitelné energie v budovách. Mezi způsobilé projekty patří:

  • energetická účinnost v obytných a nebytových budovách
  • integrované obnovitelné zdroje v budovách (například solární panely)
  • veřejné osvětlení
  • dálkové vytápění (včetně zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a kotle na biomasu)
  • inteligentní sítě (smart grids)

2. Udržitelné bydlení

ELENA pomáhá soukromým osobám a sdružením vlastníků domů připravovat a realizovat projekty zaměřené na renovaci pro zvyšování energetické účinnosti a využití obnovitelné energie pro obytné budovy. Projekty zahrnují:

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • sociální bydlení

3. Městská doprava a mobilita

Elena podporuje inovativní projekty v oblasti dopravy a mobility v městských oblastech, které šetří energii a snižují emise. Mezi způsobilé projekty patří:

  • Investice podporující využívání a integraci inovativních řešení pro alternativní paliva v městské mobilitě (vozidla a infrastruktura čerpacích/dobíjecích stanic).
  • Investice na podporu rozsáhlého zavádění nové, energeticky účinnější dopravy, která má v městských oblastech různé podoby, např. sdílená mobilita, městská logistika, inteligentní dopravní systémy, městská infrastruktura (včetně investic do tzv. měkké mobility nebo mobility, která nezahrnuje motorovou dopravu.)

Více informací:https://www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm

Zpět na výpis novinek