Novinky

Program Horizont podpoří oblast průmyslu a digitalizace

09.12.2022

Program Horizont Evropa zveřejnil pracovní program (Work Programme) na léta 2023 – 2024 a také balíček výzev v tzv. klastru 4, který je zaměřen na digitalizaci, průmysl a vesmír a je součástí 2. pílíře programu s názvem Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu.

K připravovaným výzvám v klastru 4 proběhnou ve dnech 12. -14. prosince 2022 Informační dny: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)

Digitalizace, průmysl, vesmír

Klastr 4 má tři strategické priority: Transformace evropského průmyslu zajišťující čistou, klimaticky neutrální, oběhovou a konkurenceschopnou ekonomiku, Zajištění vedoucího postavení a strategické autonomie Evropy v klíčových technologiích a Rozvoj technologií a inovací, které slouží občanům.

Aktuální balíček obsahuje celkem 76 vyhlášených výzev, jež odpovídají těmto prioritám a jsou rozděleny podle očekávaných dopadů do tzv. destinací:

 1. Klimaticky neutrální, cirkulární a digitalizovaná výroba (TWIN GREEN AND DIGITAL TRANSITION
 2. Zvýšená autonomie v klíčových strategických hodnotových řetězcích pro odolný průmysl (RESILIENCE)
 3. Přední světové datové a výpočetní technologie (DATA)
 4. Digitální a vznikající technologie pro konkurenceschopnost, které jsou v souladu se Zelenou dohodou (EMERGING)
 5. Autonomie při vývoji, zavádění a využívání globální vesmírné infrastruktury, služeb, aplikací a dat (SPACE)
 6. Na člověka zaměřený a etický rozvoj digitálních a průmyslových technologií (HUMAN)

Podporované aktivity se dělí na tři typy – inovační akce (Innovation Actions/IA), výzkumné a inovační akce (Research and Innovation Actions/RIA) a podpůrné koordinační akce (Support and Coordination Actions/CSA). V jednotlivých typech aktivit se také mění míra spolufinancování (70 – 100 %).

Přehled vyhlášených výzev:

Oblast DATA (Uzávěrky 29. 3. 2023)

 1. Integration of data life cycle, architectures and standards for complex data cycles and/or human factors, language (AI, data and robotics partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-DATA-01-02
 2. Cognitive Computing Continuum: Intelligence and automation for more efficient data processing (AI, data and robotics partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-DATA-01-04
 3. Collaboration with NSF on fundamental research on new concepts for distributed computing and swarm intelligence (CSA) HORIZON-CL4-2023-DATA-01-07
 4. Coordination and Support of Cognitive Computing Continuum research and policy (CSA) HORIZON-CL4-2023-DATA-01-06

Oblast EMERGING (Uzávěrky 29. 3. 2023)

 1. Pervasive photonics – multi-technology integration for digital infrastructure, sensors and internet of things (Photonics partnership)(RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-51
 2. Versatile light sources and systems as tools for manufacturing and medical application (Photonics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-53
 3. Advanced imaging and sensing technologies (IA)(Photonics Partnership) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-57
 4. Next generation quantum sensing and metrology technologies (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-50
 5. Photonic Strategies and Skills Development (CSA) (Photonics Partnership) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-56
 6. Sustainable safe-by-design 2D materials technology (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-32
 7. Low TRL research in micro-electronics and integration technologies for industrial solutions (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-11
 8. Industrial leadership in AI, Data and Robotics – advanced human robot interaction (AI Data and Robotics Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-02
 9. Investing in alternative quantum computation and simulation platform technologies (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-41
 10. Quantum Photonic Integrated Circuit technologies (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-40
 11. Framework Partnership Agreement for developing large-scale quantum Computing platform technologies (FPA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-43
 12. 2D materials of tomorrow (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-33
 13. Novel paradigms and approaches, towards AI-driven autonomous robots (AI, data and robotics partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-01
 14. Adaptive multi-scale modelling and characterisation suites from lab to production (RIA) HORIZON-CL4-2023-DIGITAL-EMERGING-01-12

Oblast HUMAN (Uzávěrky 29. 3. 2023)

 1. eXtended Reality for Industry 5.0 (IA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-22
 2. Next Generation Internet Fund (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-11
 3. Through AI from Disinformation to Trust (IA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-05
 4. Natural Language Understanding and Interaction in Advanced Language Technologies (AI Data and Robotics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-03
 5. Efficient trustworthy AI – making the best of data (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-01
 6. Next Generation Internet Commons Policy (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-14
 7. Open innovation: Addressing Grand challenges in AI (AI Data and Robotics Partnership) (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-04
 8. Large Scale pilots on trustworthy AI data and robotics addressing key societal challenges (AI Data and Robotics Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-02
 9. Next Generation eXtended Reality (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-21
 10. Digital Humanism – Putting people at the centre of the digital transformation (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-81
 11. Support facility for digital standardisation and international cooperation in digital partnerships (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-65
 12. Supporting the emergence of an open human-centric Metaverse (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-23
 13. Art-driven digital innovation: Towards human compatible and ecologically conscious technology (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-82
 14. Promoting EU standards globally (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-66
 15. Pilots for the Next Generation Internet (IA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-12
 16. Boosting industrial symbiosis by standardisation (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-62
 17. Piloting communities of expert facilitators to improve industry-academia-public sector co-creation (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-32
 18. Drivers and success factors for progress towards Industry 5.0 (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-52
 19. Fostering knowledge valorisation through societal and cultural interactions (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-33
 20. Pilots for an innovative human-centric industry (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-51
 21. R&I cooperation with Sub-Saharan Africa (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-92
 22. Green and digital skills and training needs for a just transition (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-54
 23. Toolbox for efficient IP licensing for market uptake and societal value creation (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-31
 24. International Hub for Digital Partnerships in the Indo-Pacific (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-91
 25. Localised and Urban Manufacturing, supporting creativity and the New European Bauhaus (RIA using FSTP) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-53
 26. Provide for a strong and sustainable pool of experts for European Standardisation: attract the students of university/HEI HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-63
 27. Pre-normative research and standardisation in industrial ecosystems (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-64
 28. R&I cooperation with Latin America (Mexico, Brazil, Argentina, and other countries in the BELLA network or members of RedClara) (CSA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-93
 29. Next Generation Internet International Collaboration – USA (RIA) HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01-13

Oblast RESILIENCE (Uzávěrky 20.4. 2023)

 1. Coordination and knowledge sharing across materials development communities (CSA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-39
 2. Expert network on Critical raw materials (CSA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-07
 3. Innovative methods for safety and sustainability assessments of chemicals and materials (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-21
 4. Affordable Housing District Demonstrator (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-44
 5. Earth Observation platform, products and services for raw materials (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-06
 6. Recyclability and resource efficiency of Rare Earth based magnets (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-09
 7. Boosting generation and diffusion of advanced technologies in SMEs based on a supply chain model (CSA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-42
 8. Innovative technologies for sustainable and decarbonised extraction (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-02
 9. Technologies for processing and refining of critical raw materials (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-03
 10. Recycling technologies for critical raw materials from EoL products (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-05

Oblast TWIN TRANSITION (Uzávěrky 20. 4. 2023)

 1. Circular economy solutions for the valorisation of low-quality scrap streams, materials recirculation with high recycling rate, and residue valorisation for long term goal towards zero waste (Clean Steel Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45
 2. Factory-level and value chain approaches for remanufacturing (Made in Europe Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04
 3. Sustainable and efficient industrial water consumption: through energy and solute recovery (Processes4Planet partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40
 4. Low carbon-dioxide emission technologies for melting iron-bearing feed materials OR smart carbon usage and improved energy & resource efficiency via process integration (Clean Steel Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43
 5. Foresight and technology transfer for Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (CSA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08
 6. Energy efficiency breakthroughs in the process industries (Processes4Planet partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31
 7. Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37
 8. Achieving resiliency in value networks through modelling and Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07
 9. Circular economy in process industries: Upcycling large volumes of secondary resources (Processes4Planet partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42
 10. Electrification of high temperature heating systems (Processes4Planet Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33
 11. High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) (IA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02
 12. Modelling industry transition to climate neutrality, sustainability and circularity (Processes4Planet partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36

2-fázové uzávěrky (7. 3.+ 5. 10. 2023) oblasti RESILIENCE a TWIN TRANSITION

 1. Bioinspired and biomimetic materials for sustainable textiles (IA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-32
 2. Intelligent data acquisition and analysis of materials and products in existing built works (RIA) HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-11
 3. Integrated approach for impact assessment of safe and sustainable chemicals and materials (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-22
 4. Computational models for the development of safe and sustainable by design chemicals and materials (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-23
 5. Advanced (nano and bio-based) materials for sustainable agriculture (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-34
 6. Advanced materials for magnets in applications for the New Energies Market (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-37
 7. Smart sensors for the Electronic Appliances market (RIA) HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-33

Více informací k programu i klastru 4:

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-4-digitalizace-prumysl-vesmir/informace

Zpět na výpis novinek