Novinky

Kreativní Evropa a projekty na kulturní spolupráci

11.12.2022

Program Kreativní Evropa (část KULTURA) vyhlašuje jednou ročně výzvy na podporu projektů evropské spolupráce, rozdělených podle velikosti a počtu partnerů na malé, střední a velké projekty:

  1. Malé projekty spolupráce: min. 3 partneři z min. 3 partnerských zemí programu. Žádost o granty do max. 80 % oprávněných nákladů a max. 200 000 EUR.
  2. Střední projekty spolupráce: min. 5 partnerů z min. 5 partnerských zemí programu. Žádost o granty do max. 70 % oprávněných nákladů a max. 1 000 000 EUR.
  3. Velké projekty spolupráce: min. 10 partnerů z min. 10 partnerských zemí programu. Žádost o granty do max. 60 % oprávněných nákladů a max. 2 000 000 EUR.

Projekty musí přispět k hlavním cílům programu, tedy posílení nadnárodní tvorby a oběhu evropských děl a umělců a rozvoji inovací kulturních a kreativních odvětví, talentů, tvorbě pracovních míst a ekonomického růstu.

Uzávěrka aktuálně vyhlášených tří výzev je 23. února 2023. Všechny výzvy jsou jednokolové. Doba trvání projektu je max. 4 roky.

Více informací:

Malé projekty: European Cooperation projects Small Scale (CREA-CULT-2023-COOP-1)

Střední projekty: European Cooperation projects Medium Scale (CREA-CULT-2023-COOP-2)

Velké projekty: European Cooperation projects Large Scale (CREA-CULT-2023-COOP-3)

https://www.kreativnievropa.cz/detail-vyzvy/projekty-evropske-spoluprace-2023

Zpět na výpis novinek