Novinky

První výzvy v programu ERASMUS+ 2021–2027 jsou plánovány v březnu

03.03.2021

Program Erasmus+ pokračuje v novém programovém období 2021–2027 pod stejným názvem. Mobility do zahraničí a realizace mezinárodní projektové spolupráce zůstávají v novém programu zachovány, nicméně nové prvky se připravují ve všech sektorech spolupráce i mobilit. Nový navýšený rozpočet umožní zapojení většího množství účastníků a širšího spektra organizací. 

V souvislosti s pandemií COVID-19 a s přípravou nového programu došlo ke zpoždění ve vyhlášení výzvy pro rok 2021 a ve zveřejnění Příručky k programu Erasmus+ s podrobnostmi o jednotlivých aktivitách pro následující období. První výzva má být zveřejněna do konce března 2021 a s ní i Příručka programu. Termíny předkládání žádostí jsou předpokládány během května 2021. Po zveřejnění výzvy budou jednotlivé sektory pořádat sérii informačních webinářů, kde budou nové aktivity detailně představeny.

V důsledku Brexitu již není Velká Británie od roku 2021 zapojena jako základní programová země v programu Erasmus+. Stávající projekty mohou dokončit realizaci se současnými partnery (včetně těch z Velké Británie). Nejedná se o úplné uzavření spolupráce s Velkou Británií. Více informací j k dispozici zde: Brexit a programy mezinárodního vzdělávání | Dům zahraniční spolupráce (dzs.cz).

V novém programovém období má být Erasmus+ dostupnější (důraz na větší otevřenost programu; větší podpora účastníků s omezenými příležitostmi; zapojení širšího spektra organizací), jednodušší (zjednodušení procesu předkládání žádostí; digitalizace administrace; akreditace; možnost jednoduššího partnerství) a zelenější (příspěvky na šetrnější způsob dopravy).

Více informací k programu Erasmus+:

www.dzs.cz

www.naerasmusplus.cz

Zpět na výpis novinek