Novinky

Revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví podpoří Norské fondy

17.02.2020

Projekty zaměřené na obnovu a oživení českého kulturního dědictví propojující ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití mohou žádat finanční podporu z Norských fondů. Podmínkou je trvale udržitelné využití památek s pozitivním dopadem na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Vítanou současní projektů jsou vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturním podnikání.

Předpokládaný začátek projektů je na podzim 2020 a dokončení nejpozději do 30. 4. 2024. S ohledem na vysoký zájem ze strany žadatelů se předpokládá cca 10% úspěšnost a půlroční hodnotící proces.

Uzávěrka předkládání žádostí: 31. 3. 2020

Více informací:

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/vyzvy/2019/kulturni-dedictvi-vyzva-2966
Zpět na výpis novinek