Novinky

Série webinářů zaměřených na komunitární programy v novém programovém období EU 2021-2027

02.11.2020

Bruselská linka připravuje ve spolupráci s partnery* sérii webinářů zaměřených na komunitární programy a další finanční podpory v novém programovém období EU 2021-2027. Připraveny jsou celkem čtyři okruhy webinářů s cílem zvýšit povědomí o těchto programech a poskytnout aktuální informace jednotlivým cílovým skupinám (obce, NNO, firmy apod.). Kromě představení nových programů budou prezentace doplněny i o informace k aktuálně vyhlášeným výzvám.

Předpokládaný rozsah 1 prezentace je 20-30 min vč. dotazů, předpokládaný rozsah jednoho webináře je cca. 3 hodiny. Všem účastníkům budou předem zaslány instrukce k přihlášení online a organizačnímu zajištění.

V roce 2021 jsou rovněž plánovány podrobnější vzdělávací akce pro žadatele k vyhlášeným programovým výzvám.

Webinář je bezplatný (hrazen z prostředků Moravskoslezského kraje a partnerů – viz níže).

Registrace on-line.

Po vyplnění formuláře bude potvrzena registrace a na uvedený mail zaslány instrukce pro přihlášení.

1. webinář: pro neziskový sektor a další zájemce

Termín: 12. 11. 2020

Webinář je určen zejména zástupcům neziskových organizací z Moravskoslezského kraje, ale hlásit se mohou všichni zájemci o uvedené programy (obce, města, instituce, přísp. organizace, firmy ad.)

10:00-10:05         Přivítání, úvod

                              Gabriela Kalužová, Bruselská linka Moravskoslezského kraje

10:05-10:30         Fondy EHP a Norska (více podporovaných oblastí)

                              Tomáš Tesař, Ministerstvo financí ČR

10:30-11:00         Visegrádský fond (více podporovaných oblastí)

                              Jiří Sýkora, Visegrádský fond

11:00-11:30         Evropa pro občany/Europe for Citizens (občanská společnost)

                              Kateřina Hamplová, Úřad Vlády ČR

11:30-12:00         Erasmus (vzdělávání)

                              Lucie Kelblová, Dům zahraniční spolupráce

12:00-12:30         Kreativní Evropa/Creative Europe

                              Daniela Staníková, Kancelář Kreativní Evropa

12:30-13:00         Shrnutí a informace k dalším webinářům

                              Gabriela Kalužová, Bruselská linka Moravskoslezského kraje

2. webinář: pro obce, města, instituce a další zájemce

Termín: 24. 11. 2020

2. webinář je určen zejména pro zástupce municipalit a institucí z Moravskoslezského kraje, ale hlásit se mohou všichni zájemci o uvedené programy (NNO, firmy, příspěvkové organizace ad.)

9:00-9:05             Přivítání, úvod

                              Gabriela Kalužová, Bruselská linka Moravskoslezského kraje

9:05 – 9:30          Evropa pro občany/Europe for Citizens (občanská společnost)

                              Kateřina Hamplová, Úřad Vlády ČR

9:30 – 10:00        Erasmus (vzdělávání)

                              Lucie Kelblová, Dům zahraniční spolupráce

10:00-10:30         Kreativní Evropa/Creative Europe

                              Magdalena Mullerová, Kancelář Kreativní Evropa

10:30-11:00         Fondy EHP a Norska (více podporovaných oblastí)

                              Vlastimil Vaněk, Ministerstvo financí ČR

11:00-11:30         Visegrádský fond (více podporovaných oblastí)

                              Jiří Sýkora, Visegrádský fond

11:30-12:00         přestávka

12:00-12:30         Interreg Europe, Interreg Central Europe, Interreg Danube

Pavel Lukeš, Ministerstvo pro místní rozvoj

12:30-13:00         Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB)

Adéla Bráchová, Česko-německý fond budoucnosti

13:00–13:20        Central European Initiative (CEI)

Ivana Holoubková, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

13:20-13:50         Další programy, iniciativy a podpory pro municipality 

                              Gabriela Kalužová, Bruselská linka Moravskoslezského kraje

 • European City Facility (EUCF)
 • EIB/Elena
 • Urban Innovative Actions
 • B-solutions

13:50-14:00         Shrnutí a informace k dalším webinářům

PARTNEŘI WEBINÁŘŮ

 • Úřad Vlády ČR (Kontaktní místo programu Evropa pro občany)
 • Ministerstvo financí ČR (Fondy EHP a Norska)
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (programy Interreg)
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Central European Inniciative)
 • Dům zahraniční spolupráce (Kontaktní místo pro programy Erasmus, Fondy EHP a Norska ad.)
 • Kancelář Kreativní Evropa
 • Zástupci fondů: Visegrádský fond; Česko-německý fond budoucnosti
 • Eurocentrum Ostrava (informace o Evropské unii)

PROGRAM KE STAŽENÍ

Zpět na výpis novinek