Novinky

Sociální inovace pro spravedlivou zelenou a digitální transformaci

15.06.2022

Cílem výzvy Sociální inovace pro spravedlivou zelenou a digitální transformaci (Social innovations for a fair green and digital transition), kterou vyhlásil Evropský sociální fond (ESF) je vyvinout a otestovat integrované a inkluzivní přístupy k sociální inovaci – ve školách a školicích střediscích, v práci a v místních komunitách, nebo v jiných relevantních prostředích – s ambicí podpořit přechod k udržitelné a digitální společnosti prostřednictvím následujících akcí:

  • identifikace a řešení potřeb pro zvyšování vědomostí a dovedností (reskilling/upskilling) vyplývajících z nových, zelených (udržitelných) nebo digitálních produktů, služeb a/nebo technologií;
  • zvyšování společenského přijetí a/nebo změn chování pro udržitelnější obchodní modely, spotřební chování a/nebo využívání udržitelných způsobů dopravy;
  • rozvoj používaných způsobů a transformačních nástrojů pro aktéry sociální ekonomiky;
  • návrhy řešení přizpůsobené na míru konkrétním souvislostem (od obecných modelů typu City Doughnut, nebo klimatických řešení na makroúrovni, až po konkrétní obchodní nebo lokální modely)
  • zavádění 20 principů Evropského pilíře sociálních práv (European Pillar of Social Rights/EPSR

– v oblasti základních služeb, včetně energetiky, mobility a digitální komunikace, v souvislosti s ekologickou a digitální transformací.

Podpořeny budou aktivity typu: zvyšování povědomí a diseminace, budování kapacit, síťování a rozšiřování, nebo budování nových partnerství, výměna zkušeností a dobrých praktik, rozvoj a testování integrovaných a sociálních inovací, které odpovídají na výzvy a řeší rizika zelené a digitální transformace.

Žadatelem mohou být konsorcia složená z min. 2 právnických osob (instituce, neziskové organizace, univerzity, firmy aj.)  z min. 2 členských zemí EU, nebo přidružených zemí programu.

Délka projektu by měla být 1 – 2 roky; doporučená výše rozpočtu na jeden projekt je 200 000 – 1 000 000 EUR.

Mezi očekávané výsledky projektu patří:

  • Intenzivnější zavádění nových zelených a digitálních technologií
  • Nové vzdělávací aktivity s cílem umožnit občanům EU co nejlépe využít ekologickou a digitální transformaci
  • Zvýšení společenského přijetí a adaptace na spravedlivější a udržitelnější obchodní modely
  • Vývoj transformačních nástrojů pro aktéry sociální ekonomiky
  • Spolupráce mezi místními, regionálními a vnitrostátními orgány, včetně sociálních partnerů a občanské společnosti pro zvýšení dopadu akcí.

Uzávěrka pro podání projektu je 2. srpna 2022.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu) – odkaz na výzvu (č. ESF-2022-SOC-INNOV)

call-fiche_esf-2022-soc-innov_en.pdf (europa.eu) – plné znění výzvy

Zpět na výpis novinek