Novinky

Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

11.01.2021

Fond budoucnosti každoročně umožňuje osmi mladým akademikům zblízka poznat sousední zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá. Žádost o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti (ČNFB) mohou podat nejenom studenti bakalářských a magisterských oborů, ale také doktorandi. Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od historie přes literaturu až po práva a ekonomii.

Důležitým předpokladem je mimořádný zájem o jazyk, každodenní život, akademický výzkum a kulturu sousední země. Dalším předpokladem úspěšné žádosti je naplánování konkrétního vědeckého projektu s česko-německou tematikou. Stipendisté by během zahraničního pobytu měli pracovat na tomto projektu a na konci jej předložit v písemné podobě. Může se také jednat o semestrální, závěrečnou nebo disertační práci. Při výběru stipendistů čtyřčlennou nezávislou komisí hraje rozhodující roli koncepce vlastního projektu.

Stipendia jsou udělována na jeden anebo dva semestry, a začínají vždy v zimním semestru. V tomto období obdrží studenti bakalářských oborů měsíčně 650 eur a dále jednorázovou částku ve výši 650 eur určenou na úhradu studijních materiálů, cestovních nákladů aj. Studenti magisterských oborů a doktorandi obdrží měsíčně 800 eur a rovněž také jednorázovou částku ve výši 800 eur.

Uzávěrka pro podání žádosti je 31. ledna 2021.

Více informací najdete webu ČNFB.

Žádost o stipendium [Česko-německý fond budoucnosti]

Zpět na výpis novinek