Novinky

Strategické projekty a koncepce v udržitelné energetice měst podpoří program EUCF

10.06.2020

The European City Facility (EUCF) poskytuje městům na investiční koncepce a strategické projekty konzultační podporu a granty ve výši 60 000 EUR na rozvoj investičních koncepcí a strategických projektů v oblasti udržitelné energetiky.  Mezi činnosti, které lze financovat, patří studie proveditelnosti, právní analýzy, sociální studie, studie trhu, finanční analýzy apod.

Oblasti podpory:

  • zlepšení účinnosti zařízení / vývoj a využívání integrovaných obnovitelných zdrojů budov – veřejné, obytné budovy a terciární (mimo obecní) budovy,
  • modernizace dálkového vytápění nebo přechod na obnovitelné zdroje,
  • smart grids,
  • udržitelné městská mobilita (např. veřejná doprava, dobíjecí stanice atd.)
  • inovativní energetická infrastruktura (např. občanská energetická společenství,
  • inovativní přístupy k veřejnému osvětlení, čistírny odpadních vod atd.).

Je možné realizovat projekty také v dalších odvětvích, pokud spadají do oblasti udržitelné energetiky.


EUCF nepodporuje investice do energetických projektů závislých na fosilních palivech, jako je výroba ropy a zemního plynu, tradiční plynová infrastruktura, technologie výroby energie s emisemi skleníkových plynů nad 250 g CO2 na kWh vyrobené elektřiny a velkokapacitní vytápění na bázi neupravené ropy, zemního plynu, uhlí, nebo rašeliny.Uzávěrky pro podání projektů: 2.10. 2020 (uzávěrka 1. výzvy)  

Další uzávěrky: 4/2021, 11/2021, 6/2022

Více informací:

https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/application-process.html
Zpět na výpis novinek