Novinky

Středoevropská iniciativa podpoří spolupráci s nečlenskými zeměmi EU

25.04.2022

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative/CEI) podpoří prostřednictvím znalostního výměnného programu (Know-how Exchange Programme/KEP) přenos zkušeností, know-how a dobrých praktik z členských zemí EU do nečlenských států střední Evropy. Spolufinancovány budou projekty na budování kapacit a technické pomoci. Podpůrné granty jsou určeny zejména institucím, které jsou ochotné sdílet své zkušenosti s novými středoevropskými partnery, aby pomohly nečlenským zemím EU pokročit na jejich cestě ke standardům a politikám EU.

Projekty mohou podávat veřejné i soukromé organizace z členských zemí EU (včetně ČR), které budou spolupracovat s minimálně jedním partnerem z členském země CEI, ale zároveň země mimo EU. Maximální výše grantu je 40 tis. EUR a zároveň 50 % celkových nákladů projektu.

Program má uzávěrku 13. června 2022.

Odkaz na výzvu:

Know-how Exchange Programme (KEP) [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

CEI Know-how Exchange Programme | CEI

Více informací k středoevropské iniciativě:

www.cei.int

Zpět na výpis novinek