Novinky

Středoevropská iniciativa podpoří výměnu zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje

28.11.2022

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, zkráceně CEI), která podporuje spolupráci mezi zeměmi centrální Evropy, vyhlásila výzvu na podávání žádostí, které zahrnují zahraniční mobility, posilování kapacit, vzdělávání a výměnu zkušeností v oblasti udržitelného rozvoje (viz témata Akčního plánu v odkaze níže). Podpořen bude zejména transfer zkušeností z členských zemí EU do mimounijních partnerských regionů.  Typickými akcemi bude společné pořádání konferenci, seminářů, workshopů a vzdělávacích kurzů.

Návrhy na podávání projektů musí být v souladu s Akčním plánem CEI na léta 2021 – 2023.

Specifická část výzvy bude zaměřena na spolupráci s Ukrajinou, s cílem zmírnit dopady současné válečné situace. Rozpočet na celou výzvu je 360 tisíc eur, přičemž polovina rozpočtu (180 tisíc eur) bude určena na spolupráci s Ukrajinou. Maximální výše spolufinancování je 75 % do částky 15 tisíc eur na 1 projekt. Žadatelé mohou být veřejnými nebo soukromými institucemi se sídlem v členských zemích CEI, nebo mezinárodní organizace. Projekty musí být realizovány v období 15. března – 31. prosince 2023. Uzávěrka pro podávání žádostí je 20. ledna 2023.

Více informací:

Odkaz na  výzvu: CEI Cooperation Fund Call for Proposals 2022 | CEI

Středoevropská iniciativa: https://www.cei.int/

Dokumenty a odkaz na žádost: CEI Cooperation Fund [br] Call for Proposals 2022 – CEI Application

Kontakt: applications.coopfund@cei.int

Zpět na výpis novinek