Novinky

Středoevropská iniciativa podpoří zdravotnictví, vzdělávání a podnikání

01.04.2020

Středoevropská iniciativa (Central European Initiative /CEI) vyhlašuje v krizovém období COVID-19 mimořádnou výzvu na předkládání projektů ve 3 hlavních oblastech intervence:

  • Zdravotní péče a telemedicína
  • Vzdělávání a e-learning/distanční vzdělávání
  • Podpora nejmenších, malých a středních podniků

Celkový rozpočet výzvy činí 600 tisíc EUR, žadatelem mohou být veřejné i soukromé subjekty z členských zemí CEI. Je možné získat grant až do výše 100 % rozpočtu projektu (max. 40 000 EUR).

Středoevropská iniciativa je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, včetně České republiky.  Zvláštní pozornost budou mít projekty žadatelů z nečlenských zemí EU.

Termín pro podání žádostí je 9. dubna 2020.

Více informací:

https://www.cei.int/news/8809/covid-19-extraordinary-call-for-proposals-launched-600000-eur-for-projects-in-field-of-healthcare

Zpět na výpis novinek