Novinky

Středoevropská iniciativa vyhlásila výzvu na sdílení vědomostí mezi evropskými institucemi

24.05.2023

Aktuálně je možné podávat žádosti do Programu výměny know-how (Know-how Exchange Programme – KEP), který spadá pod Středoevropskou iniciativu (Central European Initiative – CEI). Prostřednictvím spolufinancování projektů budování kapacit a technické pomoci nabízí KEP granty institucím, které jsou ochotny sdílet své zkušenosti s partnery v členských státech CEI, které zároveň nejsou členy EU. Maximální výše financování je 40 000 EUR u jednoho projektu (max. 50 % celkových nákladů projektu).

Podmínky:

  • Programu se mohou účastnit veřejné nebo soukromé subjekty registrované v členském státě CEI
  • Žádosti se musí účastnit alespoň dva partneři
  • V partnerství musí být alespoň jeden poskytovatel know-how z členského státu EU a jedna instituce mimo členské státy EU, která je příjemcem know-how

Žádosti je možné podávat do 14. 7. 2023, 11:59  

Odkaz pro více informací

Zpět na výpis novinek