Středoevropská iniciativa

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální mezivládní fórum založené v roce 1989, po pádu berlínské zdi. Sdružuje 17 členských států ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Podporuje sjednocenou Evropu se sdílenými hodnotami a podporuje posílení kapacit svých členských států směrem k řádné správě věcí veřejných, právnímu státu a udržitelnému hospodářskému rozvoji v zájmu stability, sociální soudržnosti, udržitelnosti životního prostředí, bezpečnosti a prosperity. Tato témata zároveň představují hlavní oblasti podpory.  

Sekretariát CEI má sídlo v italském Terstu. 

Více informací: https://www.cei.int/