Novinky

Transevropské dopravní sítě podpoří program CEF – Transport

27.09.2021

Nástroj na propojení Evropy (Connecting Europe Facility/CEF) zveřejnil další výzvy, tentokrát v oblasti dopravy. Podpořeny budou projekty transevropských dopravních sítí v oblastech: železnice, silniční dopravy, přestupních terminálů, multimodálních logistických platforem, bezpečnosti v dopravě, chytrých dopravních aplikací, nových technologií, inovací v dopravě, alternativních pohonných zdrojů, odolnosti dopravní infrastruktury, kontrolních stanovišť na externích hranicích EU, využití TEN-T sítí v civilní obraně, vnitrozemských vodních cest a přístavů, námořních cest a přístavů. Přehled transevropských sítí je k dispozici na webu Evropské komise.

Uzávěrka všech aktuálních výzev CEF v oblasti dopravy je 19. ledna 2022. Většina výzev je rozdělená do přípravných prací (studie, projekty apod.) a investic do infrastruktury. Výzvy se dále dělí podle typu akcí a jejich financování.

Níže najdete přehled vyhlášených výzev rozdělený podle oblastí a souvisejících zdrojů. Pro podrobnější informace k jednotlivým výzvám kontaktujte Bruselskou linku.

Železnice

 • Rail – studies (CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-STUDIES + CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-STUDIES + CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-STUDIES + CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-STUDIES + CEF-T-2021-COREGEN-RAIL-STUDIES)
 • Rail – works or mixed (CEF-T-2021-COMPCOEN-RAIL-WORKS + CEF-T-2021-COMPGEN-RAIL-WORKS + CEF-T-2021-CORECOEN-RAIL-WORKS + CEF-T-2021-CORECOEN-ROADS-WORKS)
 • Rail Freight Noise – Unit Contribution (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-RFN-UNITS)
 • dále viz přestupní terminály a chytré aplikace

Silniční doprava, přestupní terminály, multimodální logistické platformy a huby

 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistics platforms – studies (CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-STUDIES + CEF-T-2021-COMPGEN-ROADS-WORKS)
 • Roads, rail-road terminals and multimodal logistic platforms – works or mixed (CEF-T-2021-COMPCOEN-ROADS-WORKS + CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-STUDIES)
 • Multimodal passenger hubs – studies (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-STUDIES + CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-STUDIES)
 • Multimodal passenger hubs – works or mixed    (CEF-T-2021-SUSTMOBCOEN-MULTHUB-WORKS + CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MULTHUB-WORKS)

Bezpečnost v dopravě, odstraňování bariér, parkování

 • Safe and secure parking infrastructure – works (CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-PARKINGS-WORKS + CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-PARKINGS-WORKS)
 • Road safety – works or mixed CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-ROADSAFETY-WORKS
 • Removing interoperability barriers– studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-STUDIES)
 • Removing interoperability barriers- works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-REMIB-WORKS)

Chytré dopravní aplikace, nové technologie a inovace v dopravě

 • New technologies and innovation – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-STUDIES)
 • New technologies and innovation – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-NEWTECH-WORKS)
 • Smart applications for transport/ERTMS – unit contribution (CEF-T-2021-SIMOBCOEN-ERTMS-UNITS + CEF-T-2021-SIMOBGEN-ERTMS-UNITS)
 • Smart applications for transport – data – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-STUDIES)
 • Smart applications for transport – data – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-DATA-WORKS)
 • Smart applications for transport/EMSWe – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-STUDIES)
 • Smart applications for transport – EMSWe – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-EMSWe-WORKS)
 • Smart applications for transport – ITS – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-STUDIES)
 • Smart applications for transport – ITS – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-ITS-WORKS)
 • Smart applications for transport – RIS – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-STUDIES)
 • Smart applications for transport – RIS – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-RIS-WORKS)
 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS A – works (  CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDA-WORKS)
 • Smart applications for transport- SESAR-DEMONSTRATORS U – works ( CEF-T-2021-SIMOBGEN-SESAR-DSDU-WORKS)
 • Smart applications for transport – VTMIS – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-STUDIES)
 • Smart applications for transport – VTMIS – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-VTMIS-WORKS
  Smart applications for transport – eFTI – studies (CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-STUDIES)
 • Smart applications for transport – eFTI – works or mixed (CEF-T-2021-SIMOBGEN-eFTI-WORKS)

Alternativní pohonné zdroje

 • Alternative Fuel Infrastructure Facility – Unit Contributions (CEF-T-2021-AFIFCOEN-UNITS)
 • Alternative Fuel Infrastructure Facility – Works/LNG (CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-LNG + CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-LNG)
 • Alternative Fuel Infrastructure Facility – Works /Zero Emissions (CEF-T-2021-AFIFCOEN-WORKS-ZE + CEF-T-2021-AFIFGEN-WORKS-ZE)
 • Alternative Fuel Infrastructure Facility – Unit Contributions (CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS + CEF-T-2021-AFIFGEN-UNITS)

Odolnost dopravní infrastruktury

 • Improving transport infrastructure resilience – studies (CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-STUDIES + CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-STUDIES)
 • Improving transport infrastructure resilience – works or mixed (CEF-T-2021-SAFEMOBCOEN-RESILIENCE-WORKS + CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-RESILIENCE-WORKS)

Kontrolní stanoviště na externích hranicích EU

 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes – studies (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-STUDIES)
 • Adapting the transport infrastructure for Union external border checks purposes – works or mixed (CEF-T-2021-SAFEMOBGEN-EXTBORDER-WORKS)

TEN-T sítě a využití v civilní obraně

 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – works or mixed (CEF-T-2021-MILMOB-WORKS)
 • Adaptation of the TEN-T to civilian-defence dual use – studies (CEF-T-2021-MILMOB-STUDIES)

Vnitrozemské vodní cesty a přístavy

 • Inland waterways and ports – studies (CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-STUDIES + CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-STUDIES + CEF-T-2021-COREGEN-IWWP-STUDIES)
 • Inland waterways and ports – works or mixed (CEF-T-2021-COMPCOEN-IWWP-WORKS + CEF-T-2021-COMPGEN-IWWP-WORKS + CEF-T-2021-CORECOEN-IWWP-WORKS)

Námořní cesty a přístavy

 • Maritime ports – studies (CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-STUDIES + CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-STUDIES + CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-STUDIES + CEF-T-2021-COREGEN-MARP-STUDIES)
 • Maritime ports – works or mixed (CEF-T-2021-COMPCOEN-MARP-WORKS + CEF-T-2021-COMPGEN-MARP-WORKS + CEF-T-2021-CORECOEN-MARP-WORKS + CEF-T-2021-COREGEN-MARP-WORKS)
 • Motorways of the Sea – studies (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-STUDIES)
 • Motorways of the Sea – works or mixed (CEF-T-2021-SUSTMOBGEN-MOS-WORKS)

Více informací k programu CEF-Transport:

Transport infrastructure (europa.eu)

Více informací k vyhlášeným výzvám:

Search Funding & Tenders (europa.eu)

Přehled transevropských sítí (mapy):

https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html

Zpět na výpis novinek