Novinky

Výzkumné projekty pro ukončení těžby uhlí a využití uhelné infrastruktury

23.06.2020

Program Horizon 2020 a Výzkumný fond pro uhlí a ocel (Research Fund for Coal and Steel) prostřednictvím výzvy „Coal“ podpoří výzkumné projekty zaměřené na ukončení těžby uhlí a nové využití uzavřených dolů.

Podpořené projekty musí přispět k plnění cílů Evropské zelené dohody (European Green Deal) a najít řešení pro jednu nebo více z těchto uvedených oblastí:

  • Projekty, které řeší nové využití uzavřených, nebo uzavírajících uhelných dolů, vč. související infrastruktury (např. infrastruktura pro přepravu uhlí, úpravny uhlí), uhelných elektráren a uhelných tepláren (s dodávkami pro průmysl i domácnosti).
  • Projektové aktivity by měly být zaměřené na průzkum nebo demonstraci nových nebo vylepšených technologií a obchodních modelů založených na obnovitelných energiích, skladování energie, nebo přispívajících k cirkulární ekonomice.
  • Udržitelná řešení pro nové využití dosavadní uhelné infrastruktury mohou zahrnovat ukládání a využívání CO2, nové technologie pro odstraňování skleníkových plynů, výrobu obnovitelných zdrojů z geotermální energie (s nízkou entalpií), akumulaci tepelné energie, nebo využití chemického potenciálu pro ukládání energie.
  • Projekty by měly prokázat synergie s dalšími sektory (např. řízení, recyklace, nebo modernizace využití elektrárenského odpadu, odpadu z domácností i průmyslu, využití geologického materiálu z minulé těžby, sanace a obnova půdy i vodních zdrojů).

Žadatelé jsou povinni v projektovém záměru uvést, které cíle Fondu (RFCS) a Zelené dohody (European Grean Deal) projekt naplňuje, a jak konkrétně.

Každý projektový záměr také musí zahrnovat posouzení předpokládaných průmyslových, hospodářských, sociálních a environmentálních přínosů (viz čl. 26 rozhodnutí Rady 2008/376 / ES).

Více informací: RFCS/ Coal

Č. výzvy: RFCS-01-2020

Uzávěrka: 15. 9. 2020

Zpět na výpis novinek