Novinky

Uzávěrka projektů Česko-německého fondu budoucnosti

09.05.2022

Česko-německý fond budoucnosti (ČNFB) podporuje projekty česko-německé spolupráce v oblastech: Mládež a vzdělávání, kultura, obnova památek, sociální rozvoj, podpora menšin, partnerství obcí a zájmových sdružení, nebo odborná spolupráce.

Termíny uzávěrek pro žádosti o podporu projektů jsou vyhlašovány čtvrtletně. Nejbližší uzávěrka je 30. června 2022. Další termíny uzávěrek jsou do 30. září, 31. prosince, nebo 31. března.

Uzávěrka pro projekty renovací památek je pouze jedna – vždy 15. srpna. Je určena projektům, jejichž realizace je plánována od následujícího kalendářního roku. Rozhodnutí o těchto projektech je vždy známo koncem kalendářního roku, kdy byla žádost podána. Ve výjimečných případech, kdy by mohla být ohrožena realizace projektu, je možné podat žádost v termínech, které platí pro ostatní projektové kategorie. Týká se to výlučně žádostí, kdy se jedná o havarijní stav objektu nebo o projekt mimořádného významu pro česko-německé vztahy.

Termín pro odevzdání žádostí o stipendium Česko-německého fondu budoucnosti je vždy k 31. lednu pro následující akademický rok.

Více informací najdete na webu Česko-německého fondu budoucnosti:

www.fondbudoucnosti.cz

Zpět na výpis novinek