Novinky

Visegrádský fond podporuje spolupráci subjektů ze zemí V4

14.01.2021

Visegrádský fond, který podporuje spolupráci subjektů mezi zeměmi V4 (Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko) vyhlašuje pravidelně třikrát ročně (1. února, 1. června a 1. října) uzávěrku na podporu projektů v několika oblastech:

  1. Kulturní a společná identita
  2. Vzdělávání a budování kapacit
  3. Regionální rozvoj, životní prostředí a turismus
  4. Veřejná politika a institucionální partnerství
  5. Inovace, výzkum, vývoj, podnikání
  6. Demokratické hodnoty a média
  7. Sociální rozvoj

O podporu mohou žádat nevládní, neziskové organizace a spolky, školy, univerzity, orgány místní správy a samosprávy, další veřejné instituce (např. příspěvkové organizace) i soukromé společnosti.
Nikoliv však jednotlivci (fyzické osoby) ani organizace přímo uvedené ve státním rozpočtu  ministerstva, kulturní instituty, apod.)

Podmínkou pro získání grantů je zapojení subjektů alespoň ze 3 zemí V4 (dle typu grantu a výzvy).

Více informací:

http://www.visegradfund.org/apply/grants/               

http://visegrad.fund/

Zpět na výpis novinek