Novinky

Vyhlášení národní výzvy v programu LIFE pro rok 2023

22.05.2023

Ministerstvo životního prostřední České republiky vyhlásilo dne 17. 4. národní výzvu v programu LIFE pro rok 2023 ve výši 90 miliónů Kč. Spolufinancování se bude týkat projektů v oblastech Životní prostředí a Klima, na tyto oblasti je určeno 77 miliónů Kč. Spolufinancování projektů může činit maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu, a ne více než 20 miliónů Kč na jeden projekt. Dále bude finančně podpořena příprava a zpracovávání projektové dokumentace, na které je alokováno 3 miliony Kč. Individuální podpora na tuto oblast může dosahovat až 40 000 Kč, mimořádně až 80 000 Kč nebo 200 000 Kč na jeden projekt. V neposlední řadě bude podpořeno spolufinancování partnera projektu, na tuto oblast je alokováno 10 miliónů Kč. Spolufinancování pak může činit maximálně 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1,5 milionu Kč na jednoho partnera.

Žádosti je možné podávat do 7. 6. 2023

Dotazy je možné zasílat na e-mail: life@mzp.cz

Odkaz pro více informací o programu

Odkaz pro podmínky a vzory formulářů

Zpět na výpis novinek