Novinky

Výzva pro Evropská digitální inovační centra (EDIH) v programu Digitální Evropa

15.11.2021

Nový program Digitální Evropa (anglicky Digital Europe, zkráceně DEP) připravuje koncem listopadu 2021 spuštění druhého kola evropské výzvy na tzv Evropská digitální inovační centra (European Digital and Information Hubs/EDIH).Čeští kandidáti na EDIHy, kteří byli v letošním roce úspěšní v národním kole výzvy, budou moci v průběhu tří měsíců dokončit a odevzdat své žádosti o grant do evropského kola výzvy pro financování aktivit inovačních center z programu Digitální Evropa.

Cíle a zaměření EDIH

EDIHy jsou samostatné subjekty nebo koordinované skupiny subjektů (konsorcia) s doplňujícími se odbornými znalostmi a neziskovým cílem, které podporují digitální transformaci firem a veřejných institucí na regionální úrovni. EDIHy poskytují služby, jako je testování před investováním, školení a rozvoj dovedností, podpora při hledání investic, vytváření sítí a přístup k inovačním ekosystémům. Síť více než 300 evropských digitálních inovačních center by měla pokrýt všechny regiony Evropské unie a zacílit tak na specifické potřeby digitalizace jednotlivých regionů.

Každý EDIH bude poskytovat služby založené na konkrétním zaměření/odbornosti, které podpoří místní soukromý a veřejný sektor v jejich digitální a ekologické transformaci. Služby budou poskytovány na otevřeném, transparentním a nediskriminačním základě a budou určeny především (1) malým a středním podnikům (MSP) a malým a středním podnikům s vyšší než střední kapitalizací a/nebo (2) organizacím veřejného sektoru, které vykonávají jiné než ekonomické činnosti.

Lokální EDIH bude fungovat jako přístupový bod do evropské sítě digitálních inovačních center a bude pomáhat místním společnostem nebo veřejným subjektům získat podporu od jiných EDIHů v případě, že potřebné kompetence nespadají do jejich působnosti, čímž se zajistí, že každá zúčastněná strana získá potřebnou podporu všude tam, kde je v Evropě k dispozici. A naopak, každý EDIH bude podporovat společnosti a veřejné subjekty z jiných regionů a zemí, které jsou prezentovány jinými EDIHy a které potřebují jejich odborné znalosti.

EDIHy budou udržovat strukturované dlouhodobé vztahy s příslušnými místními aktéry, jako jsou regionální orgány, průmyslová uskupení, sdružení malých a středních podniků, agentury pro rozvoj podnikání, inkubátory, akcelerátory, obchodní komory a partneři Evropské sítě podniků (EEN). Konkrétně budou EDIHy nabízet služby s EEN a Startup Europe, např. nabídkou společných akcí pro investory, pořádáním školení, workshopů nebo informačních dnů, směrováním malých a středních podniků z EEN do EDIH a z EDIH do EEN apod.

Výsledkem vytvoření sítě evropských digitálních inovačních center z kandidátských subjektů, které vzešly z národních výzev, bude nabídka kompletního souboru služeb, včetně nezbytné infrastruktury, v určité oblasti a pokrytí potřeb místních MSP a veřejného sektoru s ohledem na jejich digitální transformaci. Dojde k propojení EDIHů mezi sebou a s dalšími projekty vybranými v programu Digitální Evropa, které rozvíjejí kapacity v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky (HPC), umělé inteligence (AI), kybernetické bezpečnosti (CYBER), pokročilých digitálních dovedností a urychlují co nejlepší využití těchto technologií. 

Evropské výzvy se budou za ČR účastnit úspěšní kandidáti národního kola s pokrytím následujících oblastí:

AI: Brain 4 Industry (B4I), Digital Innovation Hub Northern and Eastern Bohemia, EDIH CTU, EDIH DIGIMAT – Flexible Manufacturing Systems Using Artificial Intelligence

CYBER: Cybersecurity Innovation Hub

HPC: EDIH Ostrava

Informace a kontakty

Informační den k 1. výzvě programu Digitální Evropa na vytvoření sítě evropských digitálních inovačních center proběhne 18. listopadu od 10 – 13h.

Pokyny pro spolupráci mezi evropskými digitálními inovačními centry, partnery sítě Enterprise Europe Network a klastrovými organizacemi naleznete zde.

Více informací o budování sítě EDIH v Evropské unii naleznete zde spolu s katalogem EDIH.

Pro další informace o programu Digitální Evropa a Evropská centra pro digitální inovace můžete kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – digital@mpo.cz .

Více informací:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/digitalni-spolecnost/spusteni-evropske-vyzvy-pro-evropska-digitalni-inovacni-centra—edih–264328/

Kandidáti na Evropská centra pro digitální inovace za ČR:

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vyhlasilo-viteze-vyzvy-na-evropska-centra-pro-digitalni-inovace—259131/

Webinář – EDIH, 18. 11. 2021:

Information day on the 1st call of the Digital Europe programme to establish a network of European Digital Innovation Hubs (EDIH) | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Bruselská linka – úvod k programu Digitální Evropa:

https://bruselskalinka.cz/novy-program-digitalni-evropa/

Zpět na výpis novinek