Novinky

Výzva programu COSME zaměřená na inovace a udržitelnost módního průmyslu

08.01.2020

Hlavním cílem výzvy je posílit konkurenceschopnost a snížit environmentální dopady módního průmyslu budováním kapacit a podporou firem (malých a střední podniků, návrhářů a začínajících podnikatelů) při vytváření cirkulárních business modelů v tomto odvětví.

Specifické cíle výzvy jsou:

  • Usnadnit přeshraniční/mezinárodní spolupráce podporou transferu znalostí a dobrých praktik v oblasti udržitelné/cirkulární módy.
  • Budovat kapacity a podporu firem (malých a střední podniků, návrhářů a začínajících podnikatelů) při vytváření nebo vylepšení cirkulárních business modelů v módním odvětví.
  • Poskytovat technickou a finanční podporu malým a středním podnikům, návrhářům a začínajícím podnikatelům, která umožní rozšíření inovativních řešení, produktů, nebo procesů v cirkulární módě.

Termín uzávěrky: 30. 1. 2020

Název a číslo výzvy:

COS-CIRCFASH-2019-3-02: Accelerate and scale up innovation applications for a sustainable and circular fashion industry

Více informací: https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cos-circfash-2019-3-02-innovation-applications-sustainable-and-circular-fashion-industry

Zpět na výpis novinek