Novinky

Žádosti o granty EUTeens4Green pro mladé aktivisty prodlouženy do 9. ledna

04.11.2022

Žádosti o grant EUTeens4Green do výše 10 tisíc EUR, pro mladé ve věku 15 – 24 let, kteří chtějí ve své komunitě aktivně podpořit zájem o ekologická témata, byl prodloužen do 9. ledna 2023.

Pokračuje také série webinářů s bližšími podrobnostmi k výzvě, pořádaných ve dnech: 5., 9., 12., 16., 19. listopadu, vždy v 17:45. (Odkaz na registraci.)

EUTeens4Green

Cílem EUTeens4Green je experimentálně vyzkoušet nový model projektů vedených mladými lidmi, přispět k zmírňování klimatických dopadů, k zelené transformaci v nejpostiženějších regionech a zajistit širší zapojení mladé generace do udržitelného rozvoje ve svém okolí.

Projekty, na které je možné získat grant až do výše 10 tisíc EUR nejsou přesně vymezené a rozsah aktivit může být široký. Podstatné je, aby mladí lidé zapojili svou místní komunitu do transformace regionu. Aktivity mohou zahrnovat zvyšování povědomí o klimatu a sociálních otázkách, vzdělávání zaměřené na udržitelnost, participativní aktivity, budování kapacit v území, sdílení znalostí s jinými regiony, výzkum a inovace, kampaně, aktivity spojené s obhajováním témat nebo ohrožených skupin obyvatel aj.) Projekty musí být realizovány v regionech, které jsou nejvíce zasaženy transformací a přeměnou průmyslu směrem k zelené ekonomice (včetně Moravskoslezského kraje).

Podmínkou je podrobný popis projektu v anglickém jazyce prostřednictvím dotazníku níže (viz odkaz) a odeslání nejpozději do 9. ledna 2023. Do aktivit musí být zapojeny sociální skupiny, které jsou nejvíce ohroženy transformací (např. lidé ohroženi chudobou, ztrátou zaměstnání v dotčených odvětvích apod.) Maximální doba projektu je 1 rok.

O grant může požádat jednotlivec, skupina mladých, nebo asociace. Počet žadatelů v případě skupiny není omezen, ale měl by v rozumné míře zajistit efektivní řízení projektu. V případě skupiny žadatelů, musí být alespoň dva představitelé v uvedené věkové skupině 15 – 24 let. Zapojeni mohou být i spolupracovníci z jiných věkových skupin. Požadovaný grant by měl pokrýt náklady spojené s realizací (např. banery, letáky, pronájem prostor, technika, cestovní výdaje, překlady, propagační služby) a může zahrnovat i mzdy. K hlavním kritériím výběru patří relevance projektu, organizace práce a dopad na udržitelnost. (Odkaz na hodnotící kritéria.)

Iniciativa je vedená konsorciem organizací (Startup Europe Regions Network/SERN, Youth and Environment/YEE, Bankwatch Network/CEE, Generation Climate Europe/GCE) a financovaná Fondem pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund).

DALŠÍ ODKAZY – EUTeens4Green:

EUTeens4Green | About the project

Hlavní podmínky:

EUTeens4Green | How to apply

Časté dotazy a odpovědi (FAQ):

FAQs – EUTeens4Green

Přihláška (application):

EUTeens4Green

Zpět na výpis novinek