Novinky

Zelená města, udržitelný cestovní ruch a talenty podpoří program EUI v druhé výzvě

16.05.2023

120 milionů eur je vyhrazeno pro druhou výzvu z Evropského fondu pro regionální rozvoj rozdělenou do tří oblastí městského rozvoje:

1. Zelená města (Greening cities)

Zelená města podporují projekty zaměřené na inovativní řešení v oblasti zelené infrastruktury v evropských městech s cílem řešit problémy spojené s klimatem, biologickou rozmanitostí, znečištěním a dostupností zdrojů. Podporovány budou například projekty zaměřené na rozvoj a obnovu městské zeleně, budování zelených dopravních koridorů využívajících umělou inteligenci, jež povedou ke snížení znečištění ovzduší, půdy a omezení hluku, projekty zaměřené na prevenci sucha a povodní a v neposlední řadě rekonstrukce budov a okolí využívající zelená řešení s důrazem na sociálně znevýhodněné oblasti.

2. Udržitelný cestovní ruch (Sustainable tourism)

Udržitelný městský cestovní ruch může být hnací silou místního rozvoje, a to díky vytváření pracovních míst až po přechod na inovativní a ekologické postupy. V této oblasti budou podporovány projekty zaměřené na diverzifikaci cestovního ruchu směrem k různým formám inteligentního, udržitelného a dostupného cestovního ruchu. Příkladem můžou být inovativní modely založené na údajích o tocích cestovního ruchu s ohledem na řešení přeplněných turistických lokalit, podpora sezónního dosahu a cenové dostupnosti.

3. Využití talentech ve městech s klesající populací (Harnessing talent in shrinking cities)

Tato oblast je zaměřena na města potýkající se s rychlým úbytkem obyvatel v produktivním věku. Podporovány budou nová řešení pro udržení a přilákání talentů. Příkladem může být podpora hospodářské diverzifikace městských oblastí se zaměřením na nově vznikající odvětví, posílení místního podnikání mladých lidí prostřednictvím inovativních finančních programů, rozvoj služeb podporujících zlepšení života obyvatel, mimo jiné prostřednictvím komunitních projektů a zlepšení přístupu k cenově dostupnému bydlení.

Základní podmínky programu

Finanční podpora je určena na testování a transfer městských inovací a nových řešení pro udržitelná města.  Podmínkou je vysoká míra inovativnosti v evropském měřítku a přenositelnost do dalších měst. Jedná se tedy o podporu pilotních projektů, které nebyly dosud jinde podpořeny.

Program je určen městům nad 50 tis. obyvatel, nebo sdružením měst a aglomeracím (s celkovým počtem obyvatel nad 50 tis.).

Finanční podpora je do výše 80 % a max. 5 mil. eur (prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj/European Regional Development Funds/ERDF). Max. doba projektu je do 3,5 let.

Tři semináře pro žadatele proběhnou:

Uzávěrka pro podávání projektů je do 5. října 2023 do 14:00.

Více informací:

Second Call for Proposals EUI – Innovative Actions | EUI (urban-initiative.eu)

Zpět na výpis novinek