Novinky

Zjednodušení přístupu k informacím pro postižené a podpora tvorby inkluzivních webů

09.06.2020

Program Horizon 2020 podpoří tvorbu a rozvoj digitálních nástrojů řešících nezávislý a inkluzivní přístup k online obsahu a službám, včetně spotřebitelských transakcí, pro osoby s kognitivními poruchami (např. autismus, poruchy učení, dyslexie, demence). Tyto nástroje budou navíc přínosem pro všechny uživatele, včetně zranitelných občanů (např. s psychosociálním postižením, nadměrnou důvěryhodností, nebo poruchami spojenými se stářím) a zjednoduší orientaci v prostředí přetíženém informacemi. Návrhy musí zejména řešit běžné problémy s přístupem, s nimiž se osoby s kognitivním postižením setkávají na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích, jako jsou: přihlášení/dokončení autentizačních procesů; zadávání dat, vyplňování formulářů, odstraňování chyb; plnění vícestupňových úkolů; použití složitých rozhraní a složitých navigačních vzorců apod.

Vybrané projekty mají usnadnit zpracování informací na informačně přetížených stránkách, zaměření na daný úkol, připomenutí a změny obsahu; zastavení animací a automatických přehrávání videa nebo audia; porozumění textu a grafiky; identifikaci klíčových bodů ze zdlouhavých nebo náročných textových stránek; tlumočení a zpracování číselných informací, včetně správy dat; vyhledávání informací a související pokyny; vyhledání pomoci nebo podpory.

Název výzvy: Pilot Project: Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities (web inclusiveness: access for all)

Č. výzvy: COGN-2020

Datum uzávěrky: 15. 7. 2020

Více informací ZDE

Zpět na výpis novinek