Fond pro azyl, migraci a integraci

Fond pro azyl, migraci a integraci (AMIF) byl zřízen na podporu efektivního řízení migrace, zajištění, posilování a rozvoj společného přístupu Evropské unie k azylu a přistěhovalectví, zajištění společné imigrační politiky EU v souladu s legislativou Unie a mezinárodními závazky EU, podpory legální migrace do států EU v souladu s potřebami trhu práce a podpory integrace těchto osob. Fond zároveň podporuje návraty nelegálních migrantů a boj proti nelegální migraci. Cílem fondu je rovněž zajištění solidarity na úrovni EU, aby státy EU, které jsou migračními a azylovými toky nejvíce zasaženy, mohly počítat se solidaritou z jiných zemí EU. Fond řídí Evropská komise ve spolupráci s členskými zeměmi EU. Rozpočet na období 2021 až 2027 je 9,882 miliard EUR. Za řízení programu zodpovídá generální ředitelství Evropské komise pro migraci a vnitřní věci (DG Migration and Home Affairs). 

Více informací: Asylum, Migration and Integration Fund | European Commission (europa.eu) 

Zpět na programy