Novinky

Budoucí program na podporu zdraví v EU (EU4Health 2021-2027)

26.08.2020

Budoucí program Europe for Health (EU4Health 2021-2027) je reakcí EU na pandemii COVID-19, která má velký dopad na zdravotnictví, zdravotnický personál, pacienty i zdravotnické systémy v Evropě. Díky investici 9,4 miliard EUR se EU4Health stane největším zdravotním programem v historii EU. Bude poskytovat financování vládám, zdravotnickým organizacím a nevládním organizacím v EU. První výzva a příjem žádostí je plánovaná v roce 2021.

Cíle EU4Health:

 • Posílit připravenost EU na hlavní přeshraniční zdravotní hrozby
  • zajistit rezervy zdravotnického materiálu pro období krize
  • zajistit rezervy zdravotnického personálu a odborníků, které lze mobilizovat v reakci na krize v celé EU
  • zvýšit dohled nad zdravotními hrozbami
 • Posílit zdravotnické systémy tak, aby mohly čelit epidemiím i dlouhodobým výzvám
  • posílit prevenci nemocí a podporu zdraví ve stárnoucí populaci
  • urychlit digitální transformaci zdravotnických systémů
  • zlepšit přístup zranitelných skupin obyvatelstva ke zdravotní péči
 • Posílit dostupnost a efektivitu
  • poskytovat cenově dostupné léky a zdravotnické prostředky, zajistit dostatečné a efektivní používání antimikrobiálních látek 
  • podporovat lékařské a farmaceutické inovace,
  • podporovat zelenější (environmentálně udržitelnou) výrobu zdravotnických prostředků

Další priority Evropské komise pro oblast zdravotnictví

K dalším prioritám Evropské komise pro oblast zdravotnictví patří boj s rakovinou, snižování počtu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení účinnosti očkování. Nová řešení v těchto oblastech jsou podporována prostřednictvím několika programů EU, zejména Horizon 2020.

Přehled programů evropské komise na podporu zdravotnictví

 • EU for Health Programme (EU4Health 2021-7)
 • Evropský sociální fond Plus/European Social Fund Plus (ESF+) na podporu zranitelných skupin obyvatel v přístupu ke zdravotní péči
 • Evropský regionální a rozvojový fond/European Regional and Development Fund pro zlepšení regionální zdravotní infrastruktury
 • Horizon Europe pro výzkum ve zdravotnictví
 • Mechanismus EU pro civilní ochranu/Union Civil Protection Mechanism/rescEU pro vytváření zásob pro pohotovostní zdravotnické potřeby
 • Digitální Evropa /Digital Europe a Nástroj pro propojení Evropy/Connecting Europe Facility na vytváření digitální infrastruktury potřebné pro zavádění digitálních nástrojů ve zdravotnictví
Zpět na výpis novinek