Consumer protection

ochrana spotřebitelů

Consumer protection je programem, který byl vytvořen na podporu růstu a konkurenceschopnosti v Unii pro období 2014-2020. Obecným cílem programu je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele prostřednictvím posílení postavení evropských spotřebitelů. Program ochrany spotřebitelů pro období 2014-2020 má rozpočet ve výši 188,8 milionů EUR. Program je otevřen vládním subjektům, veřejným orgánům a organizacím spotřebitelů na národní úrovni a na úrovni EU. Nejznámější je podpora spotřebitelských center.

Zpět na programy