Kreativní Evropa

kultura, umění, kulturní a kreativní odvětví

Kreativní Evropa je stěžejním programem Evropské komise na podporu kulturního a audiovizuálního odvětví. Program tvoří tři části: „KULTURA“ se vztahuje na kulturní a kreativní odvětví; „MEDIA“ se vztahuje na audiovizuální odvětví; a „MEZIODVĚTVOVÁ složka“ podporuje činnosti napříč všemi kulturními a kreativními odvětvími. 

Rozpočet na období 2021-2027 je 2.44 miliard EUR. Výkonnou agenturou programu je EACEA (European Education and Culture Executive Agency) 

Více informací:  About the Creative Europe programme | Culture and Creativity (europa.eu); https://www.kreativnievropa.cz/o-programu/  

Zpět na programy