CUSTOMS 2020

vnitřní trh, program na podporu celní unie EU

CUSTOMS 2020 je program spolupráce EU v oblasti celní správy a umožňuje národním celním správám vytvářet a vyměňovat si informace a znalosti. Program má pro období 2014-2020 rozpočet ve výši 522,9 milionu EUR. Umožňuje společný vývoj a provozování hlavních transevropských IT systémů, a také vytváření sítí pomocí sdružování národních úředníků z celé Evropy. Je přístupný pro úředníky pracující v celní správě členských států EU, kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, které se připojily do programu.

Zpět na programy