EIB/Elena

Evropská investiční banka (EIB) řídí program ELENA – European Local ENergy Assistance. Jedná se o podporu velkých projektů (nad 30 mil. EUR) formou technické asistence při přípravě investic do obnovitelných energií a zvyšování energetické účinnosti v rámci udržitelného bydlení, nebo inovativní městské dopravy. Podpora je určena na přípravu neziskových projektů a vztahuje se na technické studie, energetické audity, business plány a finanční poradenství, právní poradenství, přípravu tendrů, projektové řízení, propojování projektů. Implementace projektů musí proběhnout do 3 let v případě zvyšování energetické účinnosti (vč. rezidenčních projektů) a do 4 let v případě městské dopravy a mobility.  

Více informací: www.eib.org/en/products/advising/elena/index.htm