EIT Urban Mobility

Řešení pro městskou mobilitu 

EIT Urban Mobility je iniciativa Evropského inovačního a technologického institutu EIT s ambicí stát se největší evropskou iniciativou transformující městskou mobilitu. Vizí programu je vytváření kvalitních městských prostor s udržitelnou mobilitou. Vytváří systémová řešení, která budou účinněji přemisťovat více lidí po městě a zároveň umožní co nejlépe využít veřejný prostor.

Zpět na programy