Novinky

Erasmus+ podpoří on-line spolupráci se zeměmi mimo EU

05.11.2021

Program Erasmus+ vyhlásil dvě výzvy, které umožní on-line spolupráci mimo tradiční země programu – konkrétně se zeměmi Západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Černá Hora), Ruska, země tzv. Východního sousedství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko, území Ukrajiny uznané mezinárodním právem) Jižního sousedství (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko) a Subsaharské Afriky.

K podporovaným činnostem patří například:

  • online diskuze mezi mladými lidmi (ve věku 13–30 let) z mládežnických organizací,
  • školení pro pracovníky s mládeží (příprava mezinárodních virtuálních výměnných projektů);
  • on-line diskuse mezi studenty vysokoškolských institucí,
  • školení pro univerzitní profesory/zaměstnance (příprava mezinárodních virtuálních výměnných projektů),
  • interaktivní otevřené online kurzy včetně materiálů (nafilmované přednášky, interaktivní uživatelská fóra v malých skupinách na podporu komunitních interakcí mezi studenty, profesory, asistenty pedagogů, mládeží a pracovníků s mládeží apod.)

Podmínky pro mezinárodní partnerství:

Projektový záměr musí předložit konsorcium minimálně 4 partnerů, přičemž hlavním žadatelem mohou být právnické subjekty založené v zemích EU, konsorcium musí mít minimálně dvě vysokoškolské instituce nebo dvě mládežnické organizace ze dvou programových zemí Erasmu+ a minimálně dvě vysokoškolské instituce nebo dvě mládežnické organizace ze způsobilých zemí uvedených výše.

Uzávěrka pro podání projektů je 22. 2. 2022.

Více informací:

Funding & tenders (europa.eu)

Plné znění výzvy:call-fiche_erasmus-edu-2021-virt-exch_en.pdf (europa.eu)

Zpět na výpis novinek