Novinky

Erasmus+ podpoří spolupráci univerzit

13.12.2021

Program Erasmus+ zveřejnil 2 výzvy na podporu spolupráce evropských univerzit.

Evropské univerzity představují novou formu mezinárodních partnerství, která by měla posunout nadnárodní spolupráci mezi institucemi VŠ vzdělávání na další úroveň. Očekává se, že povedou k intenzivnější mobilitě studentů, zaměstnanců a výzkumníků, k rozvoji excelentní vědy a výzkumu a také že přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských univerzit na globální úrovni a k řešení celospolečenských otázek. Tyto aliance mají podporovat systémovou, strukturální a udržitelnou nadnárodní spolupráci a propojovat čtyři hlavní poslání vysokých škol: vzdělávání, výzkum, inovace a službu společnosti.

V rámci výzvy pro Evropské Univerzity (mezinárodní aliance institucí VŠ vzdělávání) bude podpořena jak intenzivnější spolupráce stávajících sítí, tak vznik nových aliancí:

  • Téma 1: Zintenzivnění předchozí mezinárodní spolupráce mezi institucemi ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-1
  • Téma 2: Rozvoj nové mezinárodní spolupráce mezi institucemi ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV-2

Žadatelem může být vysokoškolská instituce.

Žádosti musí být předloženy konsorciem min. 3 partnerů (způsobilých žadatelů) ze 3 různých způsobilých zemí

Maximální možná výše grantu se odvíjí mimo jiné od velikosti aliancí (v případě tématu č. 1 také od počtu nově přijatých členů), pohybuje se však mezi 3.24 až 14.4 miliony eur. 

Běžná délka trvání projektů je 48 měsíců.

Obě výzvy mají uzávěrku 22. 3. 2022.

Více informací:

European Universities – Intensification of prior deep institutional transnational cooperation (Topic 1)

European Universities – Development of new deep institutional transnational cooperation (Topic 2)

Program Erasmus+ a podpora vysokoškolského vzdělávání

Program Erasmus+ podporuje činnosti v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Program nabízí příležitosti pro jednotlivce i organizace a skládá se ze dvou tzv. klíčových akcí (KA), a to KA 1 Mobility osob a KA 2 Spolupráce. 

V rámci KA 2 Partnerství na podporu špičkové úrovně nabízí tyto typy partnerství: Evropské univerzity, Centra excelence odborného vzdělávání, Pedagogické akademie Erasmus+ a Akce Erasmus Mundus.

V období 2021-2027 klade program důraz na sociální začleňování, zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém životě. Mezi hlavní oblasti patří Vysokoškolské vzdělání, Odborné vzdělávání a příprava, Školní vzdělávání (včetně předškolního vzdělávání a péče), Vzdělávání dospělých, Mládež a Sport. 

Rozpočet programu na období 2021-7 přesahuje 26 miliard EUR (tedy téměř dvojnásobek ve srovnání s předchozím programem 2014–2020). 

Výkonnou agenturou programu je EACEA (European Education and Culture Executive Agency).

Více informací:

https://www.dzs.cz/program/erasmus/projekty-granty

Zpět na výpis novinek