EU AID

Evropská pomoc (třetím zemím) 

Cílem programu je přispět k posílení schopnosti unie poskytovat humanitární pomoc, zachraňovat životy, zmírňovat lidské utrpení, udržovat lidskou důstojnost a posilovat odolnost postižených komunit ve třetích zemích. Iniciativa podporuje cíle prostřednictvím připravenosti na katastrofy, snižováním rizika katastrof a posílením vazby mezi pomocí, obnovou a rozvojem.

Zpět na programy