EU Programme for Employment and Social Innovation/EaSI

zaměstnanost a sociální inovace

EaSI program je finančním nástrojem na podporu kvalitní a udržitelné zaměstnanosti, zlepšení pracovních podmínek, zaručení přiměřené a důstojné sociální ochrany občanů, boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Pro období 2014-2020 je rozpočet ve výši 919 469 000 EUR.

Tři subprogramy podporují modernizaci politik zaměstnanosti a sociálních věcí (PROGRESS), pracovní mobilitu (EURES), přístup k mikrofinancování a sociálnímu podnikání (mikrofinancování Progress).

Zpět na programy