Novinky

EU4Health zkvalitní screeningové systémy pro prevenci rakoviny

21.12.2021

Program EU4Health na podporu zdraví zveřejnil výzvu, jejímž plánovaným výstupem je zajištění kvality akreditačních a certifikačních systémů na národní a/nebo regionální úrovni pro celý proces screeningu rakoviny prsu, včetně diagnostiky a péče.

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu a výkonnost populačního screeningu rakoviny prsu a očekává se, že přispěje také k řešení rakoviny děložního čípku a kolorektálního karcinomu v následujících výzvách programu. Výzva má také pomoci snížit rozdíly mezi členskými státy i v rámci nich spojené s nerovným přístupem ke kvalitním screeningovým programům. Název celé výzvy (s č. EU4H-2021-PJ-19) je „Action grants to support accreditation and certification of quality assurance schemes for breast, colorectal and cervical cancer screening programmes“    

Uzávěrka pro podávání projektů je 17. února 2021.

Více informací najdete v dokumentu výzvy nebo kontaktujte Bruselskou linku.

Action grants to support accreditation and certification of quality assurance schemes for breast, colorectal and cervical cancer screening programmes

Zpět na výpis novinek