EU4Health

ochrana zdraví, boj s COVID-19

EU4Health je reakcí EU na COVID-19, který měl velký dopad na zdravotnictví, zdravotnický personál, pacienty a zdravotnické systémy v Evropě. Program bude poskytovat financování vládám, zdravotnickým organizacím a nevládním organizacím v EU. K hlavním cílům EU4Health patří posílit připravenost EU na hlavní přeshraniční zdravotní hrozby, posílit zdravotnické systémy tak, aby mohly čelit epidemiím i dlouhodobým výzvám, posílit dostupnost a efektivitu zdravotnictví. 

Díky investici 5,1 miliard EUR se EU4Health stal největším zdravotním programem v historii EU. Výkonnou agenturou programu je HaDEA (Digital je Health and Digital Executive Agency). 

Více informací: https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en  

Další priority Evropské komise pro oblast zdravotnictví 

K dalším prioritám Evropské komise pro oblast zdravotnictví patří boj s rakovinou, snižování počtu infekcí rezistentních vůči antimikrobiálním látkám a zvýšení účinnosti očkování. Viz Horizont Evropa, druhý pilíř, klastr Zdraví a průřezové mise programu.