EUREKA

Program EUREKA vznikl v roce 1985, Česká republika je řádným členem od roku 1995.  V současné době se jedná o spolupráci 40 členských zemí EUREKA s Komisí EU. Na spolupráci se podílí některé další státy, které mají statut asociovaných zemí EUREKY.   Program EUREKA je zaměřen na nadnárodní spolupráci v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a inovačních aktivit mezi evropskými průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami. 

Více informací: Eureka net work

Národní program INTER-EXCELLENCE a jeho podprogram INTER-EUREKA

Program INTER-EXCELLENCE LT, konkrétně jeho podprogram INTER-EUREKA (LTE) je určen na podporu mezinárodní spolupráce malých, středních a velkých podniků, které ve své podnikatelské činnosti mají rovněž aktivity výzkumu a vývoje. Povinnou podmínkou k podpoře projektů je, že na projektu participuje nejméně jeden účastník z ČR a nejméně jeden zahraniční účastník v souladu s pravidly programu EUREKA. 

Více informací: Inter-Eureka