European City Facility (EUCF)

nástroj pro evropská města 

EUCF je evropská iniciativa na podporu obcí, místních orgánů a jejich seskupení v celé Evropě při vývoji investičních koncepcí s cílem urychlit investice do udržitelné energetiky. EUCF poskytuje podporu formou grantů v max. výši 60 000 EUR. Účelem grantu není přímo financovat investice, ale přípravu investičních koncepcí, včetně souvisejících dokumentů, např. studie proveditelnosti, analýza trhu, marketingová, právní, ekonomická, nebo finanční analýza, analýza rizik, koordinace a organizační činnosti apod. Do programu se mohou hlásit města, nebo jejich sdružení, která mají schválenou strategii SECAP nebo SEAP.

Zpět na programy