European Spatial Planning Observation Network (ESPON)

Síť pro evropské územní plánování a spolupráci 

Cílem programu ESPON je podpořit politiku soudržnosti EU a sektorových programů v rámci evropských strukturálních fondů pro posílení vyváženého a udržitelného regionálního rozvoje v EU. Program ESPON 2021-2027 se tematicky zaměřuje na sociální, územní a ekonomické disparity, technologické a environmentální změny, na správu, spolupráci a budování kapacit. ESPON zajišťuje komplexní data o evropských územích, která bezplatně poskytuje na svém webu. Program zpravidla vyhlašuje tendry, nikoliv výzvy na podávání projektů, zaměřené na tvorbu analýz, sběr dat, monitorovacích nástrojů a dalších služeb.  

Řídícím orgánem je Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury se sídlem v Lucemburku (Ministry of Energy and Spatial Planning, Department of Spatial Planning). Národním kontaktním místem je Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Více informací: https://www.espon.eu/ 

Zpět na programy