Novinky

Evropská cirkulární města a regiony (CCRI) – nová iniciativa na podporu cirkulární ekonomiky v EU

30.03.2022

Nová iniciativa Evropská cirkulární města a regiony (European Circular Cities and Regions Initiative/CCRI) byla zahájena na začátku roku 2022 a je součástí nového evropského akčního plánu pro oběhové hospodářství přijatého v březnu 2020. Jejím cílem je podpořit zelenou transformaci Evropy na místní a regionální úrovni budováním kapacit, intenzivnější spoluprací a sdílením znalostí mezi městy a regiony EU. Iniciativa také podporuje projekty v oblasti cirkulární ekonomiky. V současné době je otevřena výzva pro pilotní a partnerská města a regiony (s uzávěrkou 29. 4. 2022, viz aktuality Bruselské linky).

CCRI se zaměřuje na podporu inovací, které jsou nezbytné pro rozšíření a využití oběhového hospodářství ve velkém měřítku. Poskytování konkrétních řešení může být náročné vzhledem k tomu, že hospodářská odvětví, hodnotové řetězce a služby se v jednotlivých evropských regionech a městech velmi liší. CCRI si proto klade za cíl sdílet replikovatelné ukázky dobré praxe, které městům a regionům pomohou najít konkrétní a systémová cirkulární řešení vyhovující jejich vlastním potřebám.

Iniciativa CCR kombinuje technickou a finanční podporu a poskytuje komplexní služby během celého životního cyklu městských i regionálních oběhových ekonomik. Cílovou skupinou jsou všechny zúčastněné strany cirkulární ekonomiky evropských regionů a měst – tedy regionální a místní orgány, zástupci průmyslu, výzkumných a technologických organizací i občanské společnosti.

Odkazy:

European Circular Cities and Regions Initiative

European Circular Economy Action Plan

Zpět na výpis novinek