Novinky

Evropská komise připravuje nový fond pro uhelné regiony

08.01.2020

Zejména regionům ekonomicky závislým na těžbě a spalování uhlí by na cestě ke klimatické neutralitě měl pomoci nově vznikající Fond pro spravedlivou transformaci (Just Transition Fund – JTF), nebo-li transformační fond, který bude součástí celého transformačního mechanismu.

Zatím jsou známé hrubé obrysy fondu, konkrétní návrh předloží Komise v druhé polovině ledna 2020. Vypracováním návrhu na jeho zřízení je pověřená eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová.

Mechanismus pro spravedlivou transformaci má ambici mobilizovat až 100 miliard eur. Finance by měly pocházet ze tří zdrojů – z nového Fondu pro spravedlivou transformaci, z centrálně řízeného programu InvestEU a dále z kapitálů Evropské investiční banky. Stomiliardový finanční balíček by měl pomoci řešit specifické problémy, s nimiž se potýkají regiony, kterých se transformace na klimaticky neutrální ekonomiku dotkne nejvíce.

V rámci mechanismu by měla Komise členským státům a jejich regionům pomoci s vypracováním plánů transformace. Regionům bude k dispozici také technická asistence, aby dokázaly finance úspěšně čerpat. Podpora bude namířena také na ochranu obyvatel, a to především těch, kteří v důsledku transformace například přijdou o práci. Komise jim chce zajistit přístup k rekvalifikačním programům a novým pracovním místům. Transformační fond bude součástí kohezní politiky na obdobné úrovni jako Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Kohezní fond (CF), nebo Evropský sociální fond (ESF+). Finanční alokace bude provedena dílem ze zdrojů alokovaných ve prospěch kohezní politiky plus 4,8 miliardami eur dodatečných zdrojů, přičemž se počítá se spolufinancováním ze strany členských států.

Zdroj Euractiv: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/vznika-novy-transformacni-fond-kolik-penez-by-mel-obsahovat-a-bude-to-stacit/

Zpět na výpis novinek