Novinky

Evropské partnerství pro rozvoj udržitelného turismu a ozelenění měst

31.08.2022

Městská agenda pro EU

Hlavním smyslem Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU) je identifikovat a překonat výzvy, se kterými se potýkají evropská města, a to prostřednictvím spolupráce mezi městy, regiony, členskými státy, Evropskou komisí, místními orgány, nevládními organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami.

Cílem těchto partnerství je prosazovat lepší právní předpisy, snadnější přístup k financování a intenzivnější sdílení znalostí. Díky Městské agendě získávají města významnou možnost podílet se na formulování evropské urbánní politiky. Cílem každého partnerství, které si lze představit i jako mezinárodní projekt, je sestavení akčního plánu s doporučeními, v čem lze konkrétní téma podpořit a zlepšit.

V rámci Městské agendy již vzniklo 14 tematických partnerství, mimo jiné na téma zlepšování kvality vzduchu, adaptace na změnu klimatu nebo cirkulární ekonomiky. Česká republika je například členem partnerství pro městskou mobilitu.

Právě otevřená výzva chce vytvořit 2 nová partnerství

Právě otevřená výzva má za cíl vytvořit 2 nová partnerství pro téma Udržitelný turismus (Sustainable Tourism) a Ekologizace měst (Greening Cities).

  • Otevření výzvy: 20. 6. 2022
  • Ukončení výzvy: 16. 9. 2022

Do výzvy se mohou přihlásit obce, regiony, partnerské státy, městská konsorcia a městské zastřešující organizace. Kromě toho se k výzvě mohou přihlásit také členské státy a další zúčastněné strany (Řídící orgány pro fondy EU, odborníci/akademická obec, nevládní organizace, hospodářští a sociální partneři, organizace občanské společnosti a zástupci soukromého sektoru).

Ekologizace měst

  • Podtémata: typy modrozelené infrastruktury, přínosy modrozelené infrastruktury, integrace modrozelené infrastruktury do dalších sektorových politik, implementace modrozelené infrastruktury
  • Více informací o výzvě Ekologizace měst + odkaz na přihlášku

Udržitelný turismus

  • Podtémata: vliv prostředí na cestovní ruch ve městech, příspěvek turismu ke společensko-ekonomickému rozvoji měst, přetížení měst cestovním ruchem
  • Více informací o výzvě Udržitelný turismus + odkaz na přihlášku

Role měst v Městské agendě pro EU

Zástupci městského úřadu jsou středobodem Městské agendy. Identifikují výzvy, kterým čelí na místní úrovni, a jednají jako partneři tím, že přispívají k realizaci aktivit. Přinášejí vstupy, vytvářejí vazby na relevantní aktivity nebo zdroje, účastní se jednání a spolupracují s dalšími městy.

Kritéria výběru

  • Motivace stát se partnerem (např. město daný problém musí intenzivně řešit)
  • Expertíza a kvalifikace k danému tématu
  • Ochota zapojit vlastní kapacity a finanční prostředky
Zpět na výpis novinek