Evropské solidární sbory

solidarita, humanitární akce, společnost

Program Evropských solidárních sborů má za cíl podporovat solidaritu v evropské společnosti a zapojovat mladé lidi i neziskové organizace do solidárních aktivit. Prostřednictvím rozpočtu 1,009 miliard EUR na období 2021–2027 nabízí 270 000 příležitostí mladým lidem a neziskovým organizacím při řešení společenských a humanitárních výzev, a to prostřednictvím dobrovolnictví nebo vytvořením vlastních projektů solidarity. Výkonnou agenturou programu je EACEA (European Education and Culture Executive Agency). 

Více informací: https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_en