Novinky

Evropský fond energetické účinnosti

17.06.2024

Evropský fond energetické účinnosti (​​European Energy Efficiency Fund – EEEF) si klade za cíl zmírnění klimatických změn prostřednictvím zvyšování energetické účinnosti a podpory obnovitelných zdrojů energie v členských státech EU.

Fond cílí na investice v rozmezí od 5 do 25 milionů EUR, které mohou zahrnovat například energeticky úsporné renovace budov, instalaci vysoce účinných kombinovaných zařízení na výrobu tepla a elektřiny (CHP), modernizaci veřejné infrastruktury, jako je pouliční osvětlení a chytré sítě, nebo rozvoj ekologických dopravních prostředků. Žadatelé o financování mohou být městské, místní a regionální orgány, jakož i veřejné a soukromé subjekty jednající jejich jménem.

Další informace o aktuálních výzvách a podmínkách financování naleznete na webových stránkách EEEF: Home – European Energy Efficiency Fund eeef

Zpět na výpis novinek