Evropský sociální fond Plus

ESF+ je hlavním nástrojem Evropské unie (EU) pro investice do lidí. S rozpočtem téměř 99,3 miliardy EUR na období 2021–2027 i nadále poskytuje významný příspěvek k politikám EU v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, vzdělávání a dovedností, včetně strukturálních reforem v těchto oblastech. Fond je také jedním ze základních kamenů sociálně-ekonomického oživení EU z koronavirové pandemie. 

Rozpočet na období 2021 – 2027 je 99 miliard EUR. O řízení programu se dělí Evropská komise s členskými státy. 

Více informací: Home | European Social Fund Plus (europa.eu) 

Součástí ESF+ je dříve samostatný program pro Zaměstnanost a sociální inovace (Employment and Social Innovation/EaSI). Cílem je podpora kvalitního a udržitelného zaměstnávání, přiměřená a důstojná sociální ochrana, boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě a zlepšování pracovních podmínek. 

Více informací: EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) – Employment, Social Affairs & Inclusion – European Commission (europa.eu) 

Součástí ESF+ je také dříve samostatný program Youth Employment Initiative (YEI) podporující zaměstnávání mládeže, zejména v regionech s vysokou nezaměstnaností mládeže (nad 25 %). 

Více informací: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176