Evropský vesmírný program

vesmír a satelitní navigace

Cílem politiky a programu EU pro vesmír je řešit některé z nejnaléhavějších výzev současnosti, jako je boj proti změně klimatu, stimulace technologických inovací, ale také zlepšování kvality každodenního života pomocí satelitní navigace (používání mobilních telefonů, automobilových navigačních systémů, satelitní televize, sledování peněžních transakcí), nebo využívání satelitů pro informace o blížících se katastrofách, jako jsou zemětřesení, lesní požáry, povodně ad., což umožňuje částečná preventivní opatření a lepší koordinaci záchranných týmů.  

Program navazuje na předchozí programy Egnos & Galileo a Copernicus. Rozpočet programu na období 2021 – 2027 je 14.88 miliard EUR. Za řízení programu je zodpovědné generální ředitelství Evropské komise pro obranný průmysl a vesmír (Directorate-General for Defence Industry and Space/DEFIS). 

Více informací: European Space Programme | European Commission (europa.eu)