Novinky

Finanční podpora chytrých řešení s vodou

20.04.2023

Projekt CircInWater nabízí jednorázovou finanční podporu evropským malým a středním podnikům při vývoji a aplikaci chytrých řešení s vodou pro zemědělsko-potravinářský a energeticky náročný průmysl (těžební, papírenský, ocelářský a chemický). Finanční podporu v maximální výši 60 000 EUR může čerpat buď samostatný podnik nebo sdružení 2-3 podniků, v obou případech je podmínkou členství v European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Proplácené náklady zahrnují přímé náklady na zaměstnance, subdodávky a pořizovací náklady. Očekávaná délka projektu nesmí přesáhnout 12 měsíců.

Uzávěrka pro podání přihlášky je 31. května 2023 v 17:00.

Odkaz pro více informací

Odkaz pro podání přihlášky

Zpět na výpis novinek